INspecties

INspecties

Met vakkundige medewerkers, dat het ambacht nog verstaat, zijn wij in staat tot het uitvoeren van inspecties, zoals:

  • inspectieverslagen/beheersplannen van bruggen,      
        kunstwerken en kademuren;
  • inventarisatie huidige staat van functionaliteit,  
        veiligheid en levensduur;
  • meerjaren onderhoudsplannen;
  • hersteladviezen.