ON-twerp Maritieme Academie Harlingen

In opdracht van de Maritieme Academie te Harlingen heeft ADONIN het ontwerp en begeleiding verzorgd tijdens de uitvoering voor het vergroten van de vijver t.b.v. trainingsfaciliteiten en uitbreiding van het huidige parkeerterrein. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Westra Franeker (grondwerk) en Oosterhof Holman.