Onze medewerkers

  Gert de Vries Directeur / Projectleider gertdevries@adonin.nl 
  Jan-Jacob Altenburg Hoofd Engineering jjaltenburg@adonin.nl 
  Paulus Folmer Constructeur / Projectleider paulusfolmer@adonin.nl 
  Willem Jorink Constructeur / Projectleider willemjorink@adonin.nl
  Samuel Hoekstra Constructeur / Projectleider samuelhoekstra@adonin.nl
       
  Sije Schotanus 3D Modelleur / Tekenaar sijeschotanus@adonin.nl 
  Kor Fennema 3D Modelleur / Tekenaar korfennema@adonin.nl
  Michiel Hettinga Junior constructeur / Tekenaar           michielhettinga@adonin.nl
  Johannes Idsinga Junior constructeur johannesidsinga@adonin.nl
  Bjorn Dijkstra Tekenaar bjorndijkstra@adonin.nl
  Jouke Anne de Jong Inspecteur / Bestekschrijver joukeannedejong@adonin.nl
       
  Stephanie van Laar-Rapp                                     Medewerker administratie                                     stephanierapp@adonin.nl
  Stefanie Hoedemaker Procescoördinator stefaniehoedemaker@adonin.nl