Inspecties

Met vakkundige medewerkers, dat het ambacht nog verstaat, zijn wij in staat tot het uitvoeren van inspecties, zoals:

  • inspectieverslagen/beheersplannen van bruggen
  • kunstwerken en kademuren
  • inventarisatie huidige staat van functionaliteit
  • veiligheid en levensduur
  • meerjaren onderhoudsplannen
  • hersteladviezen.