Beleidsverklaring

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een breed en veelomvattend begrip. MVO is een vorm van ondernemen gericht op de zorg voor mens en milieu in hun omgeving. Deze 3 aspecten worden ook wel aangeduid als de drie P’s: People, Planet en Profit:.

People: (sociale en maatschappelijke aspecten)
Bouwen is mensenwerk. Een goede relatie met onze medewerkers, onderaannemers en leveranciers is van groot belang voor de voortgang van onze organisatie. Door BGA-Harlingen wordt derhalve veel aandacht geschonken aan veiligheid, gezondheid en welzijn om persoonlijk letsel en/of aantasting van de gezondheid te voorkomen. Daarnaast bied BGA-Harlingen haar medewerkers regelmatig opleidingen en scholing aan en wordt er nou samengewerkt met instanties zoals GOA, Fundeon en Civilion.

Planet: (milieuaspecten)
Om ervoor te zorgen dat ook de komende generaties een gezonde leefomgeving hebben, is het belangrijk om nu al stil te staan bij hoe we het milieu minder kunnen belasten. Vanuit het oogpunt Planet is het beleid erop gericht op onder meer het actief beperken van lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluidsoverlast, het gebruik van grondstoffen en het beperken van materiële schaden. Afvalstoffen die ontstaan als gevolg van bedrijfsactiviteiten moeten op een milieubewuste en wettelijke toegestane manier worden verwerkt. Hiervoor heeft BGA-Harlingen in 2012 de CO2 prestatieladder betreden.

Tevens werkt BGA-Harlingen voor zo ver mogelijk met duurzame materialen en probeert het daarnaast zoveel mogelijk materialen te recyclen of her te gebruiken.
In dat kader is groepsbreed gekozen voor een convenant met FSC Nederland en heeft groepsbreed contracten voor afname van briefpapier, enveloppen en drukwerk dat geleverd wordt conform het FSC-keurmerk.

Profit: (economische aspecten)
Profit omvat niet de pure financiële prestaties van de onderneming (winst, omzet e.d.), het gaat meer om economische zaken zoals werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, locatiebeleid, politieke betrokkenheid, uitbesteding, innovaties, economische effecten van diensten en producten. Ook sponsoring, winstbestemming e.d. horen hier thuis. Daarnaast gaat het ook over de relatie tussen de prestaties op het gebied van People en Planet. Profit is niet het motief, maar het gevolg.

Sponsoring:
Om haar maatschappelijke betrokkenheid te tonen aan haar omgeving, sponsoort ADONIN vele locale activiteiten. Daarnaast is sponsoring een manier om de naamsbekendheid te vergroten.

   

 

Downloads