CO2 prestatieladder

Datum: 22-08-2012


ADONIN bv (BGA groep) heeft trede 3 op de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) behaald.
bekijk hier het certificaat: CO2 bewustcertificaat niveau 3

De BGA groep geeft hoge prioriteit aan veiligheid, gezondheid, milieu en daarmee samenhangende aspecten.
CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten is daarom een belangrijk onderwerp binnen ons bedrijf. Om de CO2-uitstoot te kunnen beheersen wordt de CO2-prestatieladder gehanteerd.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. 

Zie ook: http://adonin-harlingen.nl/bga-greenpoint/2-co2-prestatieladder