Ontwikkelingsproject Adonin

Datum: 24-10-2019


ADONIN werkt momenteel aan een project omtrent parametrisch ontwerpen. Onderwerp van dit project is: ‘van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam ontwerpen’. Het beoogde resultaat is te komen tot parametrische modellen voor o.a. bruggen, remmingwerken, steigers, etc. zodat in een beginfase samen met opdrachtgevers goed inzicht gegeven kan worden wat de verschillende ontwerp-oplossingen in relatie tot materiaalgebruik doen met de verschillende aspecten van het ontwerp, namelijk: 

- het beeld (hoe ziet de constructie er uit)
- duurzaamheid (footprint/belasting van het ontwerp)
- constructief (invloed keuzes t.a.v. benodigde massa)
- en de kosten/life-cycle-costs

Door dit parametrisch te doen zijn een veel-tal mogelijkheden onderling gemakkelijker te beschouwen met de bijbehorende parameters. Opdrachtgevers krijgen hierdoor duurzamere en optimalere ontwerpen gepresenteerd. Daarnaast worden ook de eigen werkwijzen en processen van ADONIN tijdens dit traject onder loep genomen.


De uitvoering van het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Samenwerkingsverband Noord-Nederland.