AD-vies Suriname Carolinabrug

Niet alleen in Nederland, maar ook van over de grens weet men de adviseurs van Adonin te vinden. Nadat de in aanbouw zijnde Carolinabrug over de Parimariborivier te Suriname was aangevaren en direct bezweek, is aan Adonin gevraagd om advies uit te brengen omtrend de oorzaak en de mogelijke oplossing aan te geven.