Broken Jug Harlingen

Wij zijn betrokken bij de engineering van de fundering in het dijklichaam alsmede de inrichting rondom het nog te plaatsen kunstwerk “Broken Jug” in Harlingen ter hoogte van P-1. Het kunstwerk is gemaakt door Frank Stella die wereldwijd bekend is met o.a. zijn driedimensionale werken en metalen constructies. Stella wenst dat iedereen kan genieten van dit unieke werk en heeft daarom zijn kunstwerk in bruikleen aangeboden aan gemeente Harlingen. Het kunstwerk is 14 meter hoog en 45 ton zwaar. Harlingen krijgt hiermee ter hoogte van P-1 een heel karakteristiek landmark!
Voor ons een special om trots op te zijn!