Bruggen en beschoeiing gemeente Littenseradiel

In opdracht van de Friese gemeente Littenseradiel is in 2006 een beheerplan opgesteld voor brugonderhoud en beschoeiingen in de gemeente. Doormiddel van een grondige inspectie van vaste- en beweegbare bruggen in zowel beton, staal als hout uitgevoerd zijn volledig in kaart gebracht en voorzien van een life-cycle costs voor de komende 25 jaar.