Verankerde damwand Jachthaven De Haukes

Van gemeente Hollandse Kroon ontving ADONIN de opdracht tot het maken van een ontwerp voor twee kades in Jachthaven De Haukes, gelegen aan het Amstelmeer. De bestaande damwand is aan het einde van zijn levensduur en dient te worden vervangen. 

ADONIN is gekomen tot een nieuw ontwerp van een stalen verankerde damwand van 175m1 en 225m1 lengte. Hiertoe is een VO-variantenstudie, VO-raming, DO-ontwerp en de vergunningsaanvraag gerealiseerd. Daarnaast zijn de aanbestedingsdocumenten voor de gemeente opgesteld. Inmiddels is dit project aanbesteed en start De Boer & De Groot civiele werken b.v. in het najaar van 2020 met het plaatsen van de nieuwe damwanden.