Kades het vliet te Franeker

Door gemeente Waadhoeke is ADONIN als adviseur ingeschakeld voor het vinden van een oplossing voor de oude kades (bouwjaar eind veertiger-jaren) van Het Vliet te Franeker. Dit omdat er sprake is van een verontreiniging in de waterbodem (slib) welke voor 2021 dient te worden verwijderd. Het Wetterskip gaat deze saneringswerkzaamheden verzorgen. 
Bij gemeente Waadhoeke ligt de inspanningsverplichting om te kijken naar de mogelijkheden en gevolgen van deze voorgenomen sanering in relatie tot de bestaande kades/damwanden, verhardingen, fundering van de woningen, enzovoorts. Van de bestaande kades is gebleken dat deze aan het einde zijn van hun levensduur en niet voldoen om de sanering (verwijderen slib) mogelijk te maken.

Middels een variantenstudie is door ADONIN gekeken naar de beste constructie, aanbrengingsmethode, verankeringstype, duurzaamheid en overlastbeperking voor de omgeving. De bewoners zijn nadrukkelijk betrokken bij het definitieve ontwerp. Ook zijn op locatie proeven uitgevoerd om uiteindelijk tot verantwoorde keuzes te kunnen komen, met als eindresultaat: een optimaal ontwerp, welke recht doet aan omgeving (vormgeving), minimale omgevingshinder en verantwoorde investeringskosten.

De uitvoering van het project is reeds gestart en wordt verzorgd door Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw uit Harlingen.