Calamiteitenconstructie Brug 160 te Amsterdam

In opdracht van De Boer & De Groot civiele werken b.v. heeft ADONIN het ontwerp verzorgd voor de calamiteitenconstructie voor Brug 160 te Edam. De gemeente Amsterdam heeft een uitvraag gedaan tot het tijdelijke versterken van een op een oude sluis gefundeerde vaste brug. Het project omvat in hoofdlijnen het versterken van de brug, zodat zowel de bus als tram weer volledig van de brug gebruik kunnen maken totdat deze over enkele jaren wordt vervangen. De werkzaamheden dienden in een korte buitendienststelling van het tramverkeer uitgevoerd te worden.

ADONIN heeft het complete ontwerp verzorgd tot en met de uitvoeringsfase in nauwe samenwerking met zowel de aannemer als de gemeente. Gebruik makend van de beschikbare archiefstukken en inspecties is een slim en doeltreffend ontwerp tot stand gekomen.
Door een gedegen voorbereiding is ook de realisatie (19 tot 22 januari 2020) van de calamiteitenconstructie ruim binnen de planning aangebracht.