Betonbrug 'Alde Loop' te Achlum

In opdracht van de gemeente De Waadhoeke heeft ADONIN het ontwerp verzorgd van een nieuwe brug in Achlum. Van de bestaande brug is gebleken dat deze te smal is voor een goede ontsluiting richting de achterliggende wijk. Dit, in combinatie met de levensduur van de brug heeft geleid tot het besluit van de gemeente om de brug te vervangen. 

ADONIN heeft een VO-variantenstudie en VO-raming uitgewerkt, gevolgd door een Definitief Ontwerp van een betonnen brug. Tevens is de vergunningaanvraag door ons uitgevoerd en zijn de aanbestedingsdocumenten ook door ADONIN opgesteld. 
De gemeente heeft zelf de aanbesteding verzorgd. Hierbij is Friso Bouwgroep uit Sneek als laagste inschrijver uit de bus is gekomen.