IN-spectie Arkersluis Nijkerk

In opdracht van de gemeente Nijkerk is door Adonin de Arkersluis geiinspecteerd op de staat van de houten sluisdeuren en de aanslagen daarvan. Uiteindelijk heeft het gehele inspectierapport geresulteerd in het opstellen van een bestek t.b.v. het herstellen van de 10 houten sluisdeuren.